pastedGraphic.png
 • 1 recente pasfoto inleveren a.u.b. Pasfoto.

Achternaam :…………………………… Tussenvoegsel  :…………………………………..

Voorletters :………………………M/V Roepnaam   :…………………………………..

Adres :………………………………………………………………………………………

Postcode :…………………………… Woonplaats   :…………………………………..

Telefoon :…………………………… Mobiel   :…………………………………..

Geboortedatum :……………………………

E-mail adres :………………………………………………………………………………………

Bent u lid of lid geweest van een andere jeu de boules vereniging? ja / nee

Naam vereniging: :…………………………… Plaats :…………………… Licentienr :………….

Wenst lid te worden van de Jeu de Boulesclub Dongen, 

 • Wij verwijzen u naar de statuten en het huishoudelijk reglement wat u vindt op onze site. JeudeBoulesClubDongen.nl
 • Ik kom mijn financiële verplichtingen tijdig na.
 • Ik lever mijn bijdrage in de periodieke, verplichte bardienstregeling. 

De contributie voor 2024 bedraagt:

€ 95,– Per jaar per persoon, inclusief de verplichte bijdrage aan de NJBB

per 01-01-2024    €  95,00

per 01-04-2024    €  71,25

per 01-07-2024    €  47,50

per 01-10-2024    €  23,75

 • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, na akkoordmail van onze ledenadministratie op bankrekening : NL50ABNA 011.19.14.671 
 • Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken in onze ledenadministratie en deze mogen verspreiden onder onze clubleden. (e.e.a. conform AVG-wetgeving)

 Datum:……../……../ 202..

Handtekening:……………………………………….

Formulier + Pasfoto deponeren in Rode bus in het clubgebouw.

 • Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt en akkoord gaan met uw lidmaatschap krijgt u hiervan bericht, zodat u het verschuldigde bedrag kunt overmaken.

  De afbeelding mag maximaal 10 MB zijn. Heeft u geen digitale pasfoto? Dan kunt u deze meebrengen naar uw eerste bijeenkomst.

  ManVrouw

  JaNee