Vrijwilliger,  iets voor jou?  

Helpen achter de bar of in de keuken

ieder clublid is “verplicht” om bardiensten te draaien. Voor woensdagavond is er een groep vrijwilligers gevonden, die om toerbeurt de bardienst op deze speelavond verzorgt. Zij zijn vrijgesteld van de bardiensten in het weekend.

De weekend-bardiensten worden verzorgd door de andere clubleden, tenzij zij ontheffing hebben ivm hun gezondheid/ouderdom. Voor beide groepen is er een schema opgesteld door de barcommissie.

Schoonmaken.

Vind je het leuk om wekelijks het clubgebouw schoon te houden en de toiletten te reinigen en bij te houden?  Ook dan kunnen wij je hulp gebruiken. Er staat in ieder geval een redelijke vergoeding tegenover!

Werktijden

Hulp in de keuken is voornamelijk nodig bij activiteiten van de diverse toernooien en competities. De barcommissie regelt ook de keukendiensten bij de diverse activiteiten.

De werkzaamheden achter de bar voor speciale gebeurtenissen kunnen zowel door de week als in het weekend zijn. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent. De werktijden worden dan in goed overleg geregeld.

De Bardiensten op de speeltijden van onze leden, allerlei toernooien en BPT worden ALTIJD door de leden uitgevoerd, maar worden door de Barcommissie wel ingedeeld. Een overzicht van deze bardiensten zijn bij submenu “LEDEN” aangegeven.

Buitengebeuren.

Voor het onderhoud van de banen, zowel binnen als buiten, en het overige tuindonderhoud is er een buitenploeg die deze activiteiten regelt. Ook u kunt hieraan deelnemen.

Verzekering

De vrijwilligers vallen onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Vergoeding

De vereniging verstrekt geen onkostenvergoeding. Alleen voor het schoonmaken van het clubgebouw. Ieder jaar wordt een gezellige “bedankavond” georganiseerd voor alle vrijwilligers.

Heb je interesse?

Zend dan een mailtje of neem contact op met een van de bestuursleden.

    BardienstKeukendienstSchoonmakenBuitengebeurenAnders (vul hieronder bij de opmerkingen in)