Rechtspersoon: Opgericht 1 april 1978
Statuten: Verleend door notaris Mr. Heleen Renate van Dueren – den Hollander op 9 mei 2022
Huishoudelijk reglement : Laatst gewijzigd mei 2022
Verenigingsnummer: 5001 van de Nederlandse Jeu De Boules Club (NJJB)
Kamer van Koophandel: Waalwijk ingeschreven 27 januari 1992 nummer 40272398
Bankrekeningnummer: NL50 ABNA 0111 9146 71
E-mail:  secretariaat@jdbcdongen.nl
Internetadres: www.jdbcdongen.com
Clubhuis: “Le Repos”, Deken Batenburgstraat 2c, 5014 CR  Dongen
Telefoon: 0162 – 31 35 33 (alleen te bereiken tijdens openingsuren)
Jaarvergadering: Jaarlijks in maart. Vaststelling beleid en bestuursverkiezing.