Maak Kennis met Jeu de Boules Club Dongen. (JDBC)

Een club voor iedereen
JDBC Dongen is gevestigd aan de Deken Batenburgstraat 2c te Dongen.

Met ongeveer 180 leden is JDBC Dongen de grootste Jeu de Boulesvereniging in Dongen e.o. Zowel de recreant als de wedstrijdspeler is van harte welkom. Een gemoedelijke sfeer is kenmerkend voor de club. Behalve mooie buitenbanen heeft JDBC Dongen eveneens een unieke speelhal en een gezellig clubhuis.

Ideale sport 
Petanque (jeu de boules) is een ideale sport die door vrijwel iedereen beoefend kan worden zonder dat fysieke beperkingen snel een rol spelen. Daarnaast is het een sport waarbij je direct kunt aanhaken: iedereen kan het!

De meeste mensen spelen recreatief en nemen alleen deel aan de clubactiviteiten. Het sociale aspect speelt een grote rol. 

Petanque als wedstrijdsport
Wie niet alleen recreatief wil spelen, maar zich juist graag wil meten met boulers van andere verenigingen, heeft een scala aan mogelijkheden. Met een wedstrijdlicentie kan deelgenomen worden aan toernooien die door andere verenigingen worden georganiseerd, maar ook aan kampioenschappen en competities van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
JdbC Dongen neemt met meerdere teams deel aan de Nationale Petanque Competitie voor verenigingsteams, de POZO en aan de Zomer Club Competitie voor viertallen. 

Introductie / kennismaken

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur zijn belangstellenden welkom om vrijblijvend nader kennis te maken met Petanque en met de vereniging JDBC Dongen. Bij aankomst te melden bij de wedstrijdtafel.

Meestal is er wel gelegenheid om meteen een bouletje mee te gooien. Speelmateriaal is beschikbaar.  

Indien men wekelijks komt wordt verwacht dat een inschrijfformulier wordt ingevuld.

Om te proberen is het mogelijk dat je 3 x gratis een balletje meegooit, daarna is het de bedoeling dat je een inschrijfformulier ingevuld inlevert en je, na goedkeuring van het bestuur, het eerste jaar als aspirant lid kunt meespelen.

Indien men niet de mogelijkheid heeft om op dinsdagmiddag te komen om kennis te maken en te proberen of het jeu de boulen iets voor je is, kun je in overleg  op een ander tijdstip (tijdens de normale speeltijden) enige keren mee spelen. Op de dag en tijdstip dat men komt moet men zich dan melden bij het op die dag aanwezige bestuurslid of WECO-lid. Ook hier geldt dat men na 3 x proberen een inschrijfformulier ingevuld inlevert en je, na goedkeuring van het bestuur, het eerste jaar als aspirant lid kunt meespelen.

De openingstijden, speeltijden zijn op de website aangegeven.