Wenst aspirant lid te worden van de Jeu de Boules club Dongen, voor een periode van één jaar, bij goed gedrag wordt dit automatisch omgezet naar definitief lidmaatschap.

De contributie voor 2023 bedraagt:

€95,– Per jaar per persoon, inclusief de licentie van de bond NJBB

Licenties:
 Per 1 januari 2020 is dit een digitale licentiepas.
Per competitie en toernooien die Bonds gerelateerd zijn worden de kosten hiervan rechtstreeks in rekening gebracht bij diegene die zich voor de competitie en/of toernooi inschrijft.

De (rest) contributie voor 2023 bedraagt:

 
Per 01-01-2024€ 95,00
Per 01-04-2024€ 71,25
Per 01-07-2024€ 47,50
Per 01-10-2024€ 23,75

  • Ik zal mij houden aan de adviezen van de diverse commissies en besluiten van het bestuur.
  • Ik onderteken de AVG verklaring van de vereniging.
  • Ik kom mijn financiële verplichtingen tijdig na.
  • Ik lever mijn bijdrage in de periodieke, verplichte, bardienstregeling (zie bijlage 2).
  • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  • Ik betaal de (rest) contributie op bankrekening : NL50 ABNA 0111 9146 71 (zie bijlage 3).

Bijlage 1

Wachtlijst

Voor personen van buiten de Gemeente Dongen is er GEEN wachtlijst.

Zodra u zich aanmeldt krijgt u van de ledenadministratie bericht of u direct wordt ingeschreven.

Bijlage 2

Door de barcommissie wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de bardiensten die door elk lid, ongeacht de leeftijd, moet worden uitgevoerd.

Eventuele wijzigingen van aangegeven data voor de bardienst dienen de leden zelf te regelen en door te geven aan de barcommissie en aan de leden die na hen op de lijst aangegeven zijn.

Bij weigering en/of niet tijdig aanwezig zijn op het aangegegevn tijdstip geleden navolgende regels:

  • Bij het niet nakomen van de bardienst, volgt een waarschuwing en opnieuw inroosteren.

Bijlage 3

Aanvaarding lidmaatschap.

  • Zodra wij uw gegevens hebben bekeken en akkoord gaan met uw voorlopige lidmaatschap krijgt u hiervan bericht.
  • Zodra het verschuldigde bedrag voor lidmaatschap bij de penningmeester is ontvangen gaat uw lidmaatschap pas in.

Interesse? Schijf u in via ons inschrijfformulier om lid te kunnen worden.