V O O R  W A A R D E N  B O U L E S P L E Z I E R T O E R N O O I (B.P.T)

(Versie februari 2022)

De Jeu de Boules Club Dongen laat op haar accommodatie toe:

Naam van het bedrijf/vereniging/familie:

Adres:                                                                       Postcode en plaats:

Contactpersoon:

E-mailadres:                                             Tel.nummer:                   

Op het terrein, gelegen aan de Deken Batenburgstraat 2c te Dongen, bestaande uit 24 Jeu de Boules banen, het clubhuis “Le Repos” en een Boules-O-Drome met 14 binnenbanen.

  • De datum dient in overleg te worden vastgesteld, waarbij de tijden waarop de 

clubleden  spelen, zijn uitgesloten.

  • Aantal deelnemers: …………. 
  • De activiteit vindt plaats op de datum ………….van ……uur t/m ………..uur.
  • Auto’s dienen op het parkeerterrein bij het zwembad te worden geparkeerd.
  • De gebruiker is aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade aan de accommodatie.
  • Introductie van het spel wordt verzorgd door de vereniging.

* S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

0 wij willen graag begeleiding bij een toernooitje

0 Wij willen GEEN begeleiding bij een toernooitje.

  • De gebruiker dient de consumpties te betrekken via de bar in “Le Repos” 

tegen de aldaar gangbare prijzen.

  • De barbezetting van “Le Repos” wordt geregeld door de barcommissie.

     09. * S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

           0 De consumpties kunnen geturfd worden op een turflijst.

           0 U kunt gebruik maken van onze halve en hele barkaarten à €10,- en €20,-.

           0 U kunt gebruik maken van onze munten.

     10. In “Le Repos” en/of op het terras is een consumptie verplicht.

     11. Cateringactiviteiten dient door U geregeld te worden via één van de aange-

           wezen  cateraars.

             * S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

           0 We maken GEEN gebruik van catering

           0 We maken WEL gebruik van catering (graag cateraar aanvinken aub)

           ☐ De Viersprong (312054)                        ☐ De Salamander (313705)

           ☐ ‘t Smaakhuijs (312316)                         ☐ Traiteur en Slagerij Marco van Strien (312005)

☐ Kaike’s Grill (06-81479418) ☐ Traiteur en Slagerij Pijnenburg (312292)

     12. Aan de gebruiker wordt voor de bardienst en faciliteiten voor minimaal 3 uur

           een bedrag van €165,- in rekening gebracht, inclusief het gebruik van de

           benodigde sets boules. Elk uur dat het verblijf langer is, wordt €35,- extra

           in rekening gebracht.

      13. In verband met Buma-Stemra rechten wordt er geen ingehuurde livemuziek 

           of disco toegestaan.

      14. Na goedkeuring van uw B.P.T. ontvangt U een factuur voor de huur van de

           accomodatie. Na ontvangst van de betaling is uw reservering definitief.

           Direct na afloop van het toernooi ontvangt U een kopie van de geturfde 

           consumpties. Binnen enkele dagen na uw B.P.T. ontvangt u de factuur voor

           de gebruikte consumpties, welke per bank voldaan kan worden.

      15. De vereniging zorgt voor opening en sluiting van het complex, uiterlijk om

            24.00 uur.

         Jeu de Boules Club Dongen                                   De gebruiker

         Hans van Troost

          Datum ondertekening: ………. – ……….2023

          Aanvullende wensen en/of afspraken als bijlage (Word) toevoegen aub.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂