JdbC Dongen en corona

Jeu de Boules Club Dongen en Corona

Beste clubleden,

De hoop dat we dachten zo ongeveer verlost te zijn van het Corona-spook

blijkt een ijdele te zijn, want niets is minder waar. De pandemie grijpt ,

zoals we al enige tijd zien, opnieuw in rap tempo om zich heen.

Afgelopen vrijdag 26 november zijn door premier Rutte en minister de Jonge,

voor een vooralsnog drie weken durende periode, nieuwe aangescherpte

maatregelen afgekondigd om de situatie onder controle te krijgen en het

virus terug te dringen.

Ongetwijfeld begrijpen jullie dat dit jammer maar helaas  ook voor onze club

niet zonder gevolgen blijft.

Op zondag 28 november hebben we als bestuur overlegd wat de maatregelen voor

ons moeten betekenen. Hierbij realiseren we ons natuurlijk dat  maatregelen

of wel verlengd kunnen worden, dan wel zelfs worden aangescherpt als de

omstandigheden hier aanleiding toe geven. Wij zullen jullie dus sowieso over

drie weken opnieuw informeren over de situatie, zoals die er dan uitziet.

Op dit moment hebben we ons genoodzaakt gezien de volgende beslissingen te

nemen:

* De amateursport is vanaf 17.00 uur niet meer toegestaan. De

speellocatie blijft dan ook op woensdagavond in ieder geval voor de komende

3 weken gesloten. We maken geen gebruik van de uitzondering om het

georganiseerd buitensporten na 17.00 uur voor max. 4 personen per baan

mogelijk te maken. Het bestuur acht het hiertoe openstellen van de locatie

niet in verhouding met de inspanningen die hiervoor nodig zijn

(sleuteldienst, toegang toiletten, toezicht), e.e.a. mede gelet op de

veronderstelde geringe opkomst vanwege de huidige weersomstandigheden in de

avonduren.

* Op dinsdag- en zaterdagmiddag als ook op zondagochtend is boulen wel

mogelijk. Ook het clubhuis en de horecafaciliteiten zijn dan toegankelijk.

Wel gelden er dan enige restricties.

* Om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen waarborgen, houden we een

baan vrij tussen de banen waarop wel gespeeld wordt. Het maximum aantal

speelbanen wordt daardoor gehalveerd tot 7, waardoor tegelijk slechts (7 x

4) 28 personen kunnen spelen.

Tijdens het spelen is een mondkapje niet verplicht, bij binnenkomst en

tijdens het verlaten van de hal is dit helaas wel zo.

* Het clubhuis is gewoon geopend en toegankelijk, inclusief de

horecafaciliteiten. Bij de entree van de ruimte en tijdens bewegen is het

mondkapje verplicht. Wanneer je, zoals dat zo mooi heet, geplaceerd bent,

(of wel anders gezegd gewoon op een stoel zit) mag dit kapje af.

* Zorg er wel voor dat je te allen tijde je Corona Toegangs Bewijs

(CTB – QR code)  en je ID bij je hebt.

Door de gemeente Dongen is aangegeven dat op het naleven van de diverse

maatregelen streng gecontroleerd zal worden.

We zijn dan ook voor aanspreekbaarheid hierop verplicht om te voorzien in

toezicht. Tijdens elk speelmoment zal er dus een toezichthouder aanwezig

zijn, die herkenbaar is aan een geel hesje.  Volg alsjeblief de evt.

aanwijzingen van de toezichthouder op, wanneer die zich genoodzaakt ziet om

over iets een opmerking te maken.

De gevolgen van de maatregelen voor onze club hebben echter niet alleen

impact voor de recreatieve speel-activiteiten, maar ook voor de wedstrijden

van de NPC.  Het al of niet kunnen doorgaan van wedstrijden is onderwerp van

overleg tussen NOC/NSF en diverse sportbonden, waaronder dus ook de NJBB.

Nader bericht, of de eerstvolgende speelronde NPC op 11 december wel

doorgang kan vinden, volgt nog.

Van een al geplande Winteruitwisseling op 4 december is al wel bekend dat

die niet doorgaat. Vanuit de regio zijn de verenigingen hierover al

geïnformeerd.

Wij hopen op jullie begrip en uiteraard dat we weer gauw van alle

beperkingen verlost zijn en dat er snel een einde komt aan deze rotperiode.

Het bestuur JDBC Dongen

Recent Posts